aJf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen langs de' ihoeve vat ren uitwei l ander Lieuwe riv de Zoon, bruikers zooveel mogelijk tegen henzelf wenscht te be schermen. Adressant te berichten dat een bevredigende oplossin in voorbereiding is. S 1/ 'V i:oot Adressant te berichten dat een bevredigende oplos- brengen, jsing gevonden zal worden. ken Tevens mede te deelen dat het door hem in het Wegen- bij fonds gestorte bedrag zal worden terugbetaald no1504, reenigen .ing der Sirag op t aan het, per we ei waarop dj! ;enomen Besloten wordt ingaande 16 Juni 1941 de belooning van de dames v.a.koppel en birag te bepalen op 17,50 per week. l/ Jr y i Ia j-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 336