NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 Juni 194 1 Tegenwoordig de Heeren A.L.des Tombe, burgemeester IIJGaai 11e en A.P.Hilhorstr- wethouders Secretaris J.G.A Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, j2^ 4? De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 553t m 547

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 338