Volg num mer Afzender of voorsteller 546 Gemeentesecretaris 547 Dir.Gem.werken Datum Korte inhoud biedt de vergadering een schrijven aai uitgaande van den leider der Afd,Per soonsbewijzen waarin deze, onder mede, deeling dat W.M.Tolenaar benoemd is als tijdelijk ambtenaar te Rotterdam voorstelt de belooning van C.C.Breme; ingaande 1 Juli a.s. te brengen van 15,= op 17,50 per week. Voorts stelt de leider voor den heer P.J.Clements te bezoldigen met 25 per week. biedt ter behandeling aan een verzoet om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslot 1e. Aa on 2e. De de pe: Je. He be Gelet 20 Jun 1/1691

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 343