BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen rijven aa Af d.Per., der mede, oemd is otterdam, .G.Breme;' gen van den heer et 25, a verzoet van de zen Besloten wordt: 1e. Aan W.M.Tolenaar ingaande 30 Juni a.s. eervol ontslag te verleenen. 2e. De belooning toe te kennen aan C.C.Bremer ingaan de 30 Juni a.s. te brengen van 15,= op 17,50 per week. 3e. Het voorstel ten aanzien van de verhooging der belooning van P.J.Clements niet in te willigen. Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd. 20 Juni 194-1 no.29 wordt besloten de aanvrage no. 1/1691 in te willigen. v~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 344