NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .24 Juni 194 1 Tegenwoordig de Heeren Mr.A.L^des Tombe-burgemeester H„ J.Gaallle....en AVEVHiHiorst.,. wethouders SecretarisJ..GM .^Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, j2L De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd I: ....y*.Afd. II: Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 346