NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 4.. 2- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 Januari 194 1 Tegenwoordig de Heeren Mr.A.L.&es Tombe, burgemeester. A.P.Iiilhoratw.e tiiouder- Secretaris J.X4.A.BatazTb-Ur-g-.- Afwezig H. J.Gasille., wethouder.--- Accoord De Wethouders, De Burgemeester, L- De Secretaris, Bevat volgnummers .48.t m -55

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 34