Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 559 560 561 Weth.Gasille afd.financien 1e Afd. stelt voor opnieuw in de bladen be kend te maken dat het verboden is de trottoirs met rijwielen te berijden, verzoekt te mogen vernemen met ingang van welken datum de huur van de wo-d ning van agent de Raadt te Soester- berg moet worden verhoogd. zendt ter beoordeeling in het ont werp van een aan A.J.H.Hinderdaal, Kolonieweg 4, Soest te verleenen Hinderwetvergunning voor de uitbrei ding van zijn drukkerij door het bij. plaatsen van een electromotor van 1 p.k. dienende voor de aandrijving van een eveneens te plaatsen vouw- machine

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 351