NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS j2. - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 Juli194....1 Tegenwoordig de Heeren T!tr..A*L.».d.e.S---BQlxhe..,..-btijegeiiie6S't er H.J.Gasxlle en A. P.Hilh.ors.twethouders Secretaris A.Bat anburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 5-62t m 592 Uitgevoerd Afd I....L»Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 354