v ti,! BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen Aangezien deze materie reeds is geregeld wordt be- Nj sloten de aanwijzingen voorloopig te deponeeren. A v\ b)oj. Besloten wordt met het oog op de zeer bijzondere tijdsomstandigheden voor het seizoen 1941 vrijstelh'^-y ling van belasting te geven, voorzoover het de too-- neeluitvoeringen betreft welke gegeven worden door het tooneelgezelschap "De Yereenigde Haagsche Spe lers", leider Pierre Balleduoc. Hieraan wordt toegevoegd dat de vrijstelling van de verplichting tot belastingbetaling hierbij verleend nimmer als een precedent voor volgende tooneeluit- voeringen mag worden beschouwd. Voor kennisgeving aangenomen. <u 0x' J- Conform besloten. Tot uitzending van een aanschrijving wordt besloten Besloten wordt onder de door den Dir.v.Gem.werken genoemde voorwaarden, alsnog de gelegenheid te ge ven een vergunning tot verbouwing aan te vragen. 1» s'o 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 356