ufu kuv BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen *De Bovenwoning van het perceel Amersfoortschestraat 12 wordt ingaande 1 Mei 1941 tegen betaling van een ♦vergoeding van 25»= per maand ter beschikking ge- 'steld van den agent van politie A.Kooman. De rekening ontmoet bij het College geen bezwaar, Besloten wordt de polis in overeenstemming met den bestaanden toestand te brengen en het te verzekeren bedrag te stellen op rond 100.000,=. Kennisgenomen en besloten de berekening ter kennis te brengen van den Raad. Kermi sgenomen Kennisgenomen, Kennisgenomen. Besloten wordt adressant te berichten, dat het Collo ge van oordeel is dat hij zich tot het Gemeentebe stuur van Hilversum dient te wenden. M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 362