BESLISSING Aanmer kingen aties 80,56, ijk is tot het ngs dei verbant t wien bek is e rich. taat ii ia te Lt ge-, af zet-j rui kraai roorziet ïg ach- ium. ver teld advie- De declaraties tot het totaal bedrag ad 80,56 worden goedgekeurd. Opgemerkt wordt dat de declara tie ad 33,76 voor aankoop kunstmest gesplitst moe worden over verschillende objecten als plantsoenen, weiland, aardappellandjes e.a. Het voorstel van den Wethouder wordt aangenomen, Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 1 Juli 1941 no.30 wordt besloten de aanvrage no. 1/1692 in te willigen. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 364