NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ~>$<W VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .4Juli 194.1 Tegenwoordig de Heeren lftr.».A*l^.d.6.S...3IoiILb8.f...tomcgsmeesier H.J.Gasllle en A.P.Hilhorst., weihouders. Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, -De_JWethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers -5-9-3t m &99

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 366