Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 599 Voorzitter brengt in behandeling de door het Ingenieurs Bureau Oversticht te De venter samengestelde legger der wegen De legger geeft aanleiding tot eenigf ondergeschikte opmerkingen welke doo3 den Secretaris zijn opgenomen. De Voorzitter stelt voor den Secretaris te machtigen hieromtrent overleg te plegen met het Ing.Bureau en stelt voor tot uitvoering overeenkomstig d voorschriften over te gaan. Voorts wordt door den Voorzitter voo; gesteld aan het Ing.Bureau Overstich opdracht te geven zich te belasten met de verdere afwikkeling van de voorbereiding tot vaststelling van den legger, een en ander overeenkom stig de offerte van het Bureau dd.2; Juni j.1. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 369