BESLISSING Dr het b te De- der wegen bot eenigi velke door 3H. De Bcretaris srleg te a stelt fcomstig di: Ltter voo Dversticïr elasten sran de ing van ereenkom- eau dd.23 Conform de voorstellen wordt besloten, Afdeeling en No. Aanmer kingen as ,J I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 370