NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - - - v- F) rfftA F J 2f VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8Juli194 1. Tegenwoordig de Heeren llr.A.L.des ïïonibe burgemeester H.J.Gasille en A.P.Hilhorstwethouders. Secretaris P.G..«.GrOQ.t.. J..S. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers - 596 hoot m 609 Uitgevoerd Afd I: AAfd. II: Afd. III: ^2.Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 372