NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JU VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.1 Juli.1941 Tegenwoordig de Heeren H.J»Gasille en A>P>Hllhoist..Wethouders» Secretaris si.?..5jS."V.s n.9 UI Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 610 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 378