iw 'V t BESLISSING Conform het advies van eten Voorzitter wordt beslo ten. Besloten wordt over te gaan tot aankoop van-17 nieuw scnoolbanken. Besloten wordt den fiaad voor te stellen het besluit te nemen tot vaststelling van de nieuwe gemeenschap pelijke regeling. Besloten wordt voor 1941 de zaak te laten rusten tot de uitkomsten van den dienst ongeveer bekend zijn. Afdeeling en No. Aanmer kingen y x

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 380