NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15Juli 194.1 Tegenwoordig de Heeren .A.».Xud.S.S...Ï.Qinh8.»..hur.geiIie.est er .HJ..J.jTasille...e.u.-A»l.. hl lhorst-,-.. wethouders Se cretaris .J .«.GD.A .Bate hbur. g Afwezig Accoord De Burgemeester, .jéL /é7- De Wethouders, De Secretaris, 621 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd I....uAAfd. II Afd. III:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 386