NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JU - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Juli 194 1' I.lraLues Tombe Tegenwoordig de Heeren HJG-asille en A»F»HilhoxstWethouders» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd I: JAfd. II: Afd. III: Afd. IV: Typ :T.v.d.W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 392