V 'gade- mede l heeft ran den sing be-- ;en zou >eten ran het Loorendé ig van >ede is •ook Lat Nou~ iheele Lij niel jheden it meer Nog Ld er iden te- iltaat iikt it de iouw dei' miging eigen l worden •icht on .okali- •zocht te on-| in te >p te sm ge- itering ran zijn ;eeft seert •leenen lenties toestand iweweg Lrijving i.v/d BESLISSING De Insp.van Bouw- en Woningtoezicht zal zich nog maals met Nout in verbinding stellen om hem te be wegen. te trachten den grond in eigendom te ver krijgen. Afdeeling en No. Aanmer kingen Door den Voorzitter wordt medegedeeld, dat hij bij de Duitsche Weermacht pogingen in het werk zal stellen voor vrijgeving van de R.K.School en het gymnastieklokaal. In dit verband wordt de verdere behandeling van het schrijven uitgesteld. Conform het advies van den Dir.v.G-em.werken wordt besloten. Tot het ten. richten van een aanschrijving wordt beslo- l <wl r .1 yo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 398