BESLISSING Besloten wordt aan de Woningstichting als voorschot 10.000,= Beschikbaar te stellen. In verband met het schrijven wordt besloten aan den Secr.Generaal hiernevens genoemd een declara tie te zenden wegens voorgeschoten loonen, een en ander met aanhaling van het schrijven van den Prov Dir.der W.H.N.te Utrecht dd.19 Juli 1941 no.126. Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt: 1eAan den Insp.v.Politie mede te deelen, dat het College besloten heeft voor het schoonmaken van het politiebureau te Soesterberg 2,50 per week te vergoeden, doch dat de agent Kooman zich voor deze vergoeding niet met het schoonhouden wil be lasten. Aan den Inspecteur ware als hoofd van dienst te verzoeken een werkvrouw te kiezen. Hier bij ware te wijzen op de werkvrouw belast met het schoonhouden van de vertrekken enzop Egghermonde of Mej.Oudenes in de declaratie van Kooman vermeld 2ede declaratie ad 44,28 kan worden betaald. Dè aangeschafte schoonmaakbenoodigdheden dienen na be taling ingeleverd te worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 400