Volg num mer Afzender of voorsteller 654 655 Gemeente se ere taxi:; Datum Korte inhoud .directeur van Ge meentewerken. adviseert het College mondeling af te zien van het aanvankelijk voorne men tot benoeming van een tijdelijk ambtenaar aan de 5e'afdeeling ter secretarie, he Secretaris is van mee ning dat op een andere wijze in de tijdelijke voorziening van een arbeids kracht kan worden tegemoet gekomen, waaromtrent hij het college nader zal rapporteeren. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen üp h« beslc waar: diglm ter licü Gelei 34 er 1/16C_

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 407