BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Januari 194..1 Tegenwoordig de Heeren lór.A.L.deS Tombe, burgemeester .en.. A...P..Hi.lhoxst,-.wethouder s. Secretaris J..G.A Bat.enb.urg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers. 5.6. Uitgevoerd Afd. II: Afd. III:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 40