NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 29 Juli1941 Tegenwoordig de Heeren ..Ur A.L. des Tombe Buige.tïis.ester H.«..J».dasille...en...ii.i .iiiliio.rst.,....ï/etb.auders Secretaris .4Lr 6 A _Ba te n b UIg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 656 660 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd I: ..A,Afd. II: Afd. III: Afd. IV: TypTvdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 410