stelt daar nevens voor dat h±j met hr.Bupert de artsen_zal bewegen ae verlossingen zooveel mogelijk aan de vroedvrouw over te laten. Spreker zou zien kunnen vereenigen met het toekennen van een gra tificatie nadat rekening gehouden is met de innomsten uit eigen praktijk.Als basis van ae totaal inkomsten ware ƒ.1200,= aan te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 413