Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 666 Directie Ned.Spoor wegen Utrecht 667 Directeur Gemeente werken 668 669 Directeur Gemeente werken Afdoeling Dinanciëln 670 671 Wethouder Hilhorst Gemeentesecretaris vraagt vergunning tot het aanbrengen van waarschuwingsborden met het op schrift "Aanraken draden levensgevaa: lijk" aan weerszijden van den overweg te Soestduinen. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 29 Juli j.1. no.Ö47. bericht dat het gedeeltelijk verven en carbolineeren van de sciiutting bg het voetbalterrein aan de Schriks- laan ƒ.15,= zal kosten. De aandachv wordt er op gevestigd, dat de onder- werpelijke werkzaamheden niet dringend noodzakelijk worden geacht. stelt voor A.Snijders met ingang van 1 Augustus 1941 en 1 Januari 1942 een periodieke verhooging toe te ken -| nen. biedt ter vaststelling aan, het ko hier baatbelasting over het jaar 1941, aanslagen bevattende tot een totaalbedrag van ƒ.1780,97' deelt mede dat hem door den bewoner van het perceel(eigendom van de ge meente) Schoutenkampweg 4, A.ï.Hooft het verzoek is gedaan zijn woning op _escheiden wijze van electrische ver- lichting te voorzien, aangezien geer petroleuip meer beschikbaar wordt ge steld vraagt het College voorschriften te willen gaan inachtnemen in verband met het aanbrengen van eer: nieuwe deur in de gang bij het politiebureau

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 419