Volg num mer 56 57 Afzender of voorsteller Datum Ifd.Financiën 58 H.Pastunink,Rade- nakerstr.27,S'berg Chef afd.Soc.Zaken 59 Ned.Bond v.Gem. Ambtenaren 60 Ir.W.C.van Goor, Dir.Gem.werken 61 Coöp.My"Comewo" G.A. 62 J.J.Meurs, Soest Korte inhoud verzoekt te beslissen of bijgevoegde nota's, voorzoover die onderhoud var de auto van den heer Fortuyn Harre- man betreffen, ten laste der gemeen te kunnen worden betaald. verzoekt ontheffing van de bijdrage ad 100,= per jaar vanaf 1 Januari 1940 in de verpleegkosten van zijn zoon Joost in Zon en Schild. deelt mede, dat op 14 November 1940 voor rekening der gemeente in Zon em Schild te Amersfoort werd opgenomen Jannot- van der Horst en verzoekt te beslissen of de onderhoudsplichti gen een bijdrage moeten verleenen. verzoekt een wijziging der salaris verordening te willen voorstellen in dien zin, dat de ongehuwdenaf- trek wordt afgeschaft. zendt een verantwoording in naar aanleiding van den tot hem gerich- ten brief van 3 December 1940, 4e afd.nr.4455 deelt in verband met haar plan tot den bouw van een 27-tal woningen mede, dat de grond voor het aanleg gen van een weg, reeds aan de ge meente in eigendom is overgedragen. Gevraagd wordt hoeveel de kosten van wegaanleg in totaal zullen be dragen, terwijl verzocht wordt goed te vinden, dat de kosten zullen worden betaald per twee huizen, telkens door Comewo te bouwen. Mo gelijke verdere voorwaarden als ren tevergoeding worden gaarne tegemoet gezien. Door de 1e afdeeling wordt een rapport overgelegd. verzoekt de oorspronkelijke regeling inzake de uitbetaling van zijn wacht geld voor 1941 te handhaven of ever tueel uitbetaling van een bedrag ir eens

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 41