Volg num mer Afzender of voor steller 675 -De Gemeentesecre taris Datum Korte inhoud minderen stelt de Voorzitter voor de ze vermindering eveneens met terug werkende kracht toe te passen. stelt door overlegging van een schre ven van den Leider der afdeeling Per-*- soonsbewijzen voor den heer P.J.Cle- ments voor de extra vermoeiende werk zaamheden een toelage op zijn beloo ning te geven van /»5»5ü per week. t J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 423