toor de- ;eiug- j i schrot Lng Per-j- J.Cle- ie werk-t beloo- iveek BESLISSING In afwijking van het voorstel van den becretaris word besloten ingaande met de komende werkweek aan P.J-r Clements een toelage toe te kennen van per week op zijn belooning, een en ander zoolang hij aan de uitreiking der persoonsbewijzen werkzaam is. Afdeeling en No. Aanmer kingen i I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 424