Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 676 Directeur Gemeente werken t' i 677 Centraal Verifi- eatiebureau 678 679 680 681 Centraal Verifica' tiebureau Centraal Verifi catiebureau Directeur Gemeentf werken Directeur Gemeentf werken deelt mede, dat de firma kooijmans- Mes bericht heeft, dat de gevraagde octrooibanken niet meer geleverd kur nen worden. Gezien de omstandigheder wordt voorgesteld niet tot aanschaf fing van de aangeboden banken van een ander type over te gaan en te wachten tot te zijner tijd weer aan schaffing mogelijk zal zijn. zendt in een rapport en een proces verbaal van opneming van boeken en kas van den gemeente-ontvanger op 14 Juli 1941 zendt een rapport van opneming van kas en administratie der N.V.Centra- Ie Slachtplaats op 14 Juli 1941. zendt in een rapport van opneming van boeken en kas van het Gasbedrijf op 15 J uli 1941 bericht naar aanleiding van het rond schrijven van den Algemeen Gemachtig- de voor den Wederopbouw te 's-Graver hage inzake de betegeling van school pleinen, dat in het magazijn van Ge meentewerken voldoende voorraad aan betontegels aanwezig is om het in te richten terrein voor de lichamelijke oefening bij de scnool aan de Beetz- laan en het speelterrein van de En- gendaalschool te betegelen. stelt voor het buitenschilderwerk aan de openbare school aan de Deetz- laan en de politiewoning aan de Biri straat te gunnen aan resp. JoE.van Schalkwijk en «/.van Doorn, zulks vooij een som van resp. en ƒ.193, Opgemerkt wordt dat aan de politie woning tot een bedrag van /.170,= nog andere werkzaamheden moeten wor den verricht, terwijl tevens er de aanaacht op wordt gevestigd, dat ni kan worden gemaakt een balkon met deur vanuit één van de verdiepings kamers. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 427