v Ah* ^ji 'V l BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Nadat uit een onderhoud met het hoofd der school is gebleken dat de aanschaffing noodzakelijk is, wordt besloten een 18-tal banken aan te koopen mits z.g. verstelbare onderstellen van octrooibanken volgens officieel ongewijzigd model verkrijgbaar zijn. kennisgenomen. Besloten wordt het proces-verbaal ter kennis te bren gen van den Baad. bC? S 3 Kennisgenomen V—k/A Kennisgenomen. yth 4 4> S Y Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te machtigen reeds met de werkzaamheden een aanvang te nemen. Aan den Baad zal worden medegedeeld dat het College reeds tot uitvoering van het werk is overgegaan ter voorkoming van moeilijkheden bij het verstrekken van de materialen alsmede met het oog op de stijging van de overige materialen. V1 aJj' Conform het voorstel wordt besloten. 'fan het maken van een balkon aan de politiewoning Dirkstraat wordt afgezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 428