Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 688 Se ere taris-G-ene- raal van het -De partement van hin- nenlandsche Zaken te s-Gravenhage zendt een regeling omtrent de toeken ning van rijksbijdragen aan gemeenten, die voor 1 S4*\ geen sluitende begroo ting hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 431