NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8..Augustus194.1... Tegenwoordig de Heeren i>iï....A.«.L»des...Tombe.buxgeme.e.s.tsï H«J.Gasille en A»P«Hilliorst, Wethpadexs» Secretaris 1..1 A.Bj&te n bUJT g Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m .5.9.9.». Uitgevoerd r Afd I: ...4Afd. II: Afd. III: CZt.frAid. IV: ../fcLH. Typ;T.v.d.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 434