Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 697 698 699 Secretaris Maat schappelijk Hulpbe toon Directeur Gemeente werken Directeur Gemeente werken vensmiddelendistributie zal worden genomen In verband hiermede kunnen de ingeko men verzoekschriften van de winke liers A.v.d.linden en S.J.Geurts als afgedaan worden beschouwd. zendt een rapport in omtrent een be spreking me 0 den Directeur van den Ontsmettingsdienst te Amersfoort ove den toestanu in het gezin van A*Dut selaar, Dorresteinweg 83 boest. bericht naar aanleiding van het schr ven van A.hornsveld ud. 12 Juli j«l« waarbij ueze voorwaarden stelt ten aanzien van het voorstel van B.en w. om met een houten hek genoegen te nr-f men. De gestelde voorwaarden worden niet aannemelijk geacht, haar aanleiding van net ingekomen schreven van de dames üldenhof, word opgemerkt, uat het niettegenstaande de tijdsomstandigheden altijd nog moge lijk zal zijn ijzeren hekken langs den Noorderweg te plaatsen. biedt ter behandeling aan oen. verzoe.: om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 437