num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 63 64 Voorzitter Dir.Gem.werken stelt voor de electrische kabel in de gemeentetoren, te vervangen door een nieuwe installatie opdat zoo spoedig mogelijk het vastrecht ta rief kan worden toegepast. zendt ter behandeling in een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en ad viezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 43