IJU. reiden .id p e r - oor de eaan-f van idsin- 4 Augu van de jzigin- eischei steld ke ver- staan- estraa bedrag er re e. het 158. nde de istra- anlei- winkel ianten especi' 0, ten ad al tij— Amers- ente stuur ■olg de verhou- >orties Afdeeling Aanmer kingen BESLISSING en No. De vergunning wordt verleend Besloten wordt de kosten aan de P.U.E.M. te voldoen en het bedrag te declareeren bij het Departement van waterstaat liet verlof B. wordt verleend. Kennisgenomen Besloten wordt de opgegeven schade tot een bedrag groot ƒ.50,te vergoeden. Besloten wordt iiet bedrag ad j .82,= aan de gemeente Baarn te restitueeren en mede te deelen dat het Ooll ge zich met de verdeeling der kosten naar verhoudin van het aantal afgehaalde porties kan vereenigen. tt* V L~j\ [y */f Ou^d..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 444