BESLISSING Conform het voorstel wordt "besloten den Dir.v.Gem. werken op te dragen de kabel te laten vernieuwen. Afschrift van de opdracht te zenden aan den Comman dant van den "Luchtbeschermingsdienst Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 21 Jan.1941 no.38, wordt besloten de aanvrage no. 2/565 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 44