NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 Augustus 194..1. Tegenwoordig de Heeren .Mr--A-.L»de.S-..T-Oint>-e-t Vb'UJ'geiïïe-est er H. J.Gasille. en .A.P.Hilhorstwethouders. Secretaris J .,G. A .Bat.enb.ur.g Afwezig - De Burgemeester, De Secretaris, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 721 t/m 730 Uitgevoerd Afd IAfd. II Afd. III: Afd. IV: .A.../.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 450