NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ..22.. 194.1 Tegenwoordig de Heeren M.?.A.4.®.?..?.Q1P.I?.?..j.PI®.9.LGI H«J«Gasille en A«P»üilh.orstWethouders» Secretaris V.vQ.ï A.« B&t _snb.ui.g.? Afwezig Accoord De Burgemeester, He Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers (.3.1 t/m 73-Ö. Uitgevoerd Typ T V d tï»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 456