v J. in hem lanleg m ovei- per aan- it het ;s gehad, het ant- .ng dezer .Rel niet .et dat e wijze ur nog zaken den Ui ten waarH 11e ge htmet wij ld met en de enzaan nige ver rge zeld n advie- BESLISSING Confor... het voorstel van .etixouder Gasille wordt besloten den directeur van Gemeentewerken het sch: ven te doen toekomen. Aideeling en No. Aanmer kingen Gelet op het advies van Bouw- en .:oningtoeziclit no; 58, Jö, >9 en 40 wordt besloten de aanvragen nos. 2/580, 1/1697, 1/1698 en 1/1699 in te willigen. OJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 460