NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS j2/TN-V VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .....2b. Augustus... 194...1 Tegenwoordig de Heeren VLv-h.?. •Gasille en A.P.niliiorstjetnoutier Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 7.5.1 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd I: Jy Afd. III: TypTv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 462