Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Destuur R.K.Ver-r Moederschapszorg Inspecteur van Po litie Directeur van Ge meentewerken A. J.koomanAgent van Politie, Soes- terberg Administrateur Ga: besdrijf Zeist Directeur Gemeente werken H.L.van Roijen, te Gouda G.J.P.Jansen Directeur van Ge meentewerken verzoekt aan zijn vereeniging ook voo: 1942 een subsidie toe te kennen. zendt een opgave in, aantal overuren door bevattende het het politieper soneel verricht Juli 1941 eedurende de maand stelt voor de overuren door het vas te personeel gemaakt op 20 Juli 1.1. in verband met het opruimen van pa pier langs den weg en het verwijderen van letters op muren en wegen aan hejfi uit te betalen. een voorstel in verband met en electriciteitsgebruik in doet gas- perceel Amersfoortschestraat het het 12. zendt een aanvullingsnota inzake gasf- verbruik in net perceel Amersfoort- schestraat 12, benevens een aanvraag formulier voor gaslevering in uit perce el De Inspecteur van Politie brengt hie omtrent rapport uit bij schrijven van c- 21 Augustus j.1. la 0.no.2576. zendt een offerte van de h.V. Wed. Arend en Zn. te Hilversum betreffend leverin^ van kleerkasten voor de pol tie, waarvoor een crediet benoouigd is van 700,=. deelt mede niet bereiu te zijn tot restitutie der door de gemeente be taalde kosten van vervoer en opslag zijner meubelen. verzoekt een verhooging van zijn be zoldiging in overweging te willen nemen bericht naar aanleiding van hetschi ven van de lied .Hervormde Diaconie dd 27 Juli 1941 over het gebruik van he aan de Eikenlaan ge le gen pe ree elka dastraal bekend als sectie a.no.22uG L-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 463