NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2L 1941...... Tegenwoordig de Heeren Ei n ijdeS Tombe H.J»Gasj.lle en A.P.Hllhorstf Wethouders. Secretaris 1.A.n.burg Afwezig Accoord )e Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 13.2.t/m 75.8, Uitgevoerd Afd I ...2yAfd. II Afd. III: Afd. IV: UPv.d t(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 468