V ilj. vde rijks Lage van rleend Brmeer- 3.g van a dat de 3rhoogd cs toot het areen- chter 941 sneeuw- jkheden deden in sden. en komen rk enz. ierom en dd A .Bakker gezins- nlaan 19 sanato- een be- jnde de I nnen woi1 eskundi- bedrag en om het Zei n. BESLISSING Besloten wordt den Raad het voorstel te doen con form de rijksregeling. Afdeeling en No. Aanmer kingen Aan G-.Haage wordt ziekteverlof toegekend tot 1 Re- bruari of zooveel korter als zal blijken noodig te zijn. Verlenging van dit verlof zal moeten steunen op een over te leggen geneeskundige verklaring. Kennisgenomen. 3'^- Op het verzoek wordt gunstig beschikt conform ad vies Dir .G-em. werken. Met de bijdrage ad 8,58 per week, zijnde uitkeerin/ Ziektewet, wordt genoegen genomen. Overwegendedat de vrije artsenkeuze in gedrang zou komen, wanneer het personeel tot aansluiting bij het Amersfoortsche My Ziekenfonds werd ver plicht, terwijl vaststaat dat andere artsen dan de kortelings gevestigde arts te Soesterberg reeds bij het gemeentepersoneel woonachtig te Soester berg praktijk uitoefenen, wordt besloten in dit bijzondere geval van de regeling tot aansluiting bij het My Ziekenfonds Amersfoort af te wijken en op het verzoek van J.Voerman gunstig te beschikken V (i l ""3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 50