5 v h\k BESLISSING KennisgenomenDen raad zal van dit schrijven mede- deeling worden gedaan. Aan de P.U.E.M. zal kennis gegeven worden van deze bijzondere omstandigheid met verzoek bij de bepa ling van het te verbruiken aantal K.W.U. daarmede rekening te willen houden. Afdeeling en No. Aanmer kingen Kennisgenomen. Kennisgenomen. Het College kan zich niet vereeni gen met de genomen maatregel tot vrijstelling van huur tijdens de evacuatie der bevolking in het tijdvak 13-26 Mei 1940 en besluit het Bestuur hier op te v/ijzen met verzoek bij de bewoners alsnog tot huurbetaling over gemelden tijd aan te dringen Kennisgenomen. i/ Ja- V hVo Aan het Bestuur der Engendaalschool in overweging te geven het verzoek in te trekken en een nieuw verzoek aanhangig te maken. Na ontvangst van het hernieuwde verzoek den Inspecteur te bewegen de verklaring af te geven. Besloten wordt: 1eden Directeur van gem.werken op te dragen het gymnastieklokaal in de Kerkebuurt met oprollend verduisteringsmateriaal te verduisteren. 2eOmtrent de bepaling van het bedrag door de schoolbesturen te betalen aan de gemeente voor het gebruik van het gymnastieklokaal, oordeelt het College dit bedrag vast te stellen op het gemid delde bedrag dat de gemeente betaalt voor het ge bruik van het gymnastieklokaal der Marischool door de o.l.school a/d Beetzlaan. 1/Jj-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 52