V stift BESLISSING Het College is eenstemmig van oordeel dat de om geving van Zonnegloren niet als "plaats" is aan te merken, doch tot de plaats Soest behoort. Afdeeling en No. Aanmer kingen V1 Conform het voorstel wordt het besluit dd.17 Ja nuari 1941 ingetrokken en voorts dienovereenkom stig besloten. De vergadering handhaaft de regeling waarbij de recognitie tijdelijk gebracht is op 1per j aai Conform besloten. 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 54