y deze s op lampen rens e dra- wit eze egel- te mer|. okken staan .en moet egelen en, .ermingÊ ;en ko- mtrum" Lgen dei ie wor- l en op- i Stand. i ver- izeld 1 advie- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt overeenkomstig de "bestaande regelen gunstig op het verzoek te "beschikken onder voor waarde dat de Directie van het "Centrum" tot rege ling toetreedt. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd 23 Januari 1941 wordt besloten de aanvrage no. 2/574 in te willigen. k ju V 1 Jt-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 56