NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.ti...si'aLu.aj..i194.1? Tegenwoordig de Heeren •A.f- HJGasille en A«P«i$i.X&QXt>...W.ethpadey.,8 Secretaris Aal..:.U.l.ü.T'd. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, JU, - w - De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 94. Uitgevoerd Afd I: ...Z.Afd. II: Afd nr. Typ x'7 a Afd fV. iA.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 58