Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud num- Weth.Gasille bevestigt, dat de heer london inderdaad een advies heeft uitgebracht. Aanvankelijk was ge dacht dat de heer london het advies kosteloos zou verstrekken. Nu blijkt dat hij op betaling blijft aandrin gen, adviseert spreker tot uitbeta ling van de achterstallige vordering

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 5