Js- Ti BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Aan Maatschappelijk hulpbetoon medewerking te verzoe ken door voor aankoop pootgoed en kunstmest ƒ.1000,= (maximum) beschikbaar te willen stellen. Conform advies besloten. besloten de correspondentie voor nemen kennisgeving aan t V h\\ Het College neemt genoegen met besluit de zaak in Kwestie als wen de verantwoording en afgedaan te beschou- Met eene genomen. bijdrage van ƒ.1 per week wordt genoegen He ontheffingen worden verleend. Ni 1a Ni <u<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 60